سعید عباسی چهارراهی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای آذربایجان غربی

جناب آقای سعید عباسی چهارراهی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای آذربایجان غربی