مرتضی جوانمردی صاحب وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای کردستان

جناب آقای مرتضی جوانمردی صاحب وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای کردستان