قادر شیری جناقرد وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای اردبیل

جناب آقای قادر شیری جناقرد وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای اردبیل