حسین عبداله پور اقدم وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی

جناب آقای حسین عبداله پور اقدم وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی