محمد جعفر مقتدری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای فارس وکهکیلویه وبویراحمد

جناب آقای محمد جعفر مقتدری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای فارس وکهکیلویه وبویراحمد