مجید کلاتی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای خراسان شمالی

جناب آقای مجید کلاتی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای خراسان شمالی