صمد زاهدپاشا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز

جناب آقای صمد زاهدپاشا وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز