مجید شعبانی حمید ابادی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای کرمان

جناب آقای مجید شعبانی حمید ابادی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای کرمان